Trong khi tốc độ tăng trưởng doanh thu thị trường viễn thông có phần chững lại thì lĩnh vực Công nghệ thông tin vẫn tiếp tục tăng trưởng ở mức trên 16% so với cùng kỳ năm ngoái, mang lại mức doanh thu gấp hơn 5 lần so với mảng viễn thông.

Sáng 9/7/2018, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Doanh thu viễn thông, CNTT ước tính 6 tháng đầu năm 2018.
Doanh thu viễn thông, CNTT ước tính 6 tháng đầu năm 2018.

Thị trường viễn thông tăng trưởng chậm

Theo số liệu báo cáo của Bộ TT&TT, tính đến nay cả nước có 75 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và 71 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, truyền hình số đang hoạt động.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của mảng dịch vụ viễn thông mang lại ước đạt 181.948 tỷ đồng, bằng 49,18% so với kế hoạch (tăng khoảng 4,83% so với cùng kỳ năm 2017), tổng nộp ngân sách ước tính là 23.531 tỷ đồng.

Hạ tầng viễn thông tiếp tục được các doanh nghiệp chú trọng đầu tư tới vùng sâu, vùng xa. 6 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp viễn thông đã phát triển thêm được 22.665 trạm BT, tỷ lệ người sử dụng internet là 59,37% dân số.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông đã tiến hành giảm giá cước kết nối cuộc gọi với mạng di động từ ngày 01/5/2018 theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, tính đến thời điểm hiện nay, số thuê bao điện thoại di động phát sinh lưu lượng trên toàn quốc là gần 124 triệu thuê bao, giảm 0,02% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó thuê bao 3G, 4G tăng 29,20%.

Công nghệ thông tin tiếp tục tăng trưởng tốt so với thị trường viễn thông

Daonh thu vượt xa thị trường viễn thông

Nếu như thị trường viễn thông có tốc độ tăng trưởng chậm thì lĩnh vực CNTT vẫn tiếp tục giữ ở mức tăng trên 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện cả nước có khoảng 30.000 doanh nghiệp CNTT, 4 khu CNTT đang hoạt động mang lại tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1.026.000 tỷ đồng (ước tăng khoảng 16,15% so với cùng kỳ năm 2017), gấp hơn 5,6 lần so với doanh thu viễn thông mang lại. Đặc biệt, trong 1.026.000 tỷ đồng doanh thu CNTT thì có tới gần 90% doanh thu phần cứng.

Hơn nữa, trong 6 tháng đầu năm, nước ta đã xuất khẩu CNTT ước đạt 918.384 tỷ đồng, tăng 16,21% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó phần cứng chiếm 96,3% và phần mềm chỉ có 3,7%. Nhập khẩu phần cứng, ước thực hiện 576.840 tỷ đồng.

Ứng dụng CNTT đi trước thị trường viễn thông 1 bước

Về ứng dụng CNTT, hiện nay hạ tầng kỹ thuật ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Số lượng cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc ngày càng tăng, góp phần tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, tăng năng suất, hiệu quả công việc.

Đến nay, 100% số máy tính trang bị cho cán bộ, công chức cấp Bộ, cấp tỉnh được kết nối Internet băng rộng và 19/21 bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo đã triển khai mạng WAN, trong đó đã kết nối với 84% số đơn vị trực thuộc

Trên quy mô quốc gia, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đã được triển khai, kết nối đến cấp sở/ngành, quận/huyện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Điều hành ứng dụng CNTT đã tiến hành kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT tại nhiều tỉnh, thành phố và các bộ, ngành.